مرکز خدمات تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات 

024-91002424

مشاوره و پیاده سازی امنیت

مشاوره و امنیت

موضوع امنیت برنامه‌های کاربردی یکی از مهمترین چالش‌های فنی زمان ما می‌باشد. ظهور چشمگیر برنامه‌های کاربردی تحت وب و امکان کسب و کارهای اینترنتی الزامی برای توجه به رویکردی قوی جهت ایمن‌سازی را به همراه دارد. یک سازمان پس از شناخت اطلاعات سازمان خود، می بایست خط مشی مشخصی برای تامین امنیت آنها داشته باشد. شرکت امن پردازان فناوری زنجان در چارچوب الزامات مورد تائید مرکز افتا و سازمان فناوری اطلاعات، خدمات ارزیابی و امن‌سازی اطلاعات را ارائه می‌دهد.

تست نفوذپذیری

امن سازی و پشتیبانی

مانیتورینگ و آنالیز داده ها